Často kladené otázky FAQ


Prezrite si zoznam často kladených otázok (FAQ – Frequently Asked Questions). V prípade, že odpoveď nenájdete ani v tejto časti, prosím kontaktujte nás.

Kam vyhodiť biologicky odbúrateľnú tašku?

Pri biodegradovateľných igelitových taškách máte na výber z dvoch možností:

  • ak vyhodíte biologicky odbúrateľnú igelitku do zmiešaného odpadu, igelitka sa rozloží na skládke odpadu
  • ak ju vyhodíte k plastovému odpadu, igelitka tak putuje k opätovnej recyklácii, pričom výsledná zmes recyklátu stráca ďalšiu schopnosť rozkladať sa

Je rozdiel medzi klasickými LDPE taškami a biologicky odbúrateľnými taškami z pohľadu kvality?

Nie! V porovnaní s klasickými „igelitkami“ z polyetylénu nespoznáte rozdiel v úžitkových vlastnostiach ani v kvalite potlače. Tašky môže užívateľ opakovane používať až do doby, kým sa nezačnú trhať.

Za akú dobu sa biodegradovateľné tašky na skládke odpadu začnú rozkladať?

Biologicky odbúrateľné tašky sa začnú rozkladať na skládke odpadu po uplynutí približne 18 mesiacov. Doba rozkladu tašiek je závislá aj od typu a hrúbky použitej fólie.

Ktoré faktory ovplyvňujú dobu trvania rozkladu tašiek?

Dobu rozkladu ovplyvňujú faktory ako vlhkosť, UV žiarenie, teplota vzduchu a pôsobenie mikroorganizmov.

Ako správne skladovať biologicky odbúrateľné igelitky?

Biologicky odbúrateľné igelitové tašky odporúčame skladovať na suchom a tmavom mieste.

Sú v cenách igelitových tašiek zahrnuté recyklačné poplatky?

Samozrejme áno! Naša spoločnosť si seriózne plní všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch a zákona o obaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Je možné degradovateľné tašky recyklovať?

Podľa renomovaného výzkumného laboratória RAPRA (EN) je možné oxo-biologicky rozložiteľné obaly recyklovať rovnako ako ostatné podobné plastové materiály, v ktorých nie sú pridané aditíva. Ďalšie informácie o recyklácii degradovateľných plastov s aditívom d2w nájdete na stránke spoločnosti Symphony (EN).